The mountain: Góra

The mountain sat upon the plain
In his eternal chair,
His observation omnifold,
His inquest everywhere.

 

The seasons prayed around his knees,
Like children round a sire:
Grandfather of the days is he,
Of dawn the ancestor.

 

*****

 

Górski masyw siadł na równinie
Siedzisku jego wiecznym,
Konstatacja jego wszechstronna,
Dochodzenie jego wszędzie.

 

Pory roku modliły się u jego kolan,
Jak dzieci wkole ojca:
Dniom pradziadem jest on,
Przodkiem wschodu słońca.

Advertisements

Feel welcome to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s