Two worlds: Dwa światy

It makes no difference abroad,
The seasons fit the same,
The mornings blossom into noons,
And split their pods of flame.

 

Wild-flowers kindle in the woods,
The brooks brag all the day;
No blackbird bates his jargoning
For passing Calvary.

 

Auto-da-fe and judgment
Are nothing to the bee;
His separation from his rose
To him seems misery.

 

*****

 

Nie robi to różnicy w dali rozległej,
Zborne tak samo pory roku,
Poranki dla południa kwiat wydają
Otwierając strąki spiekoty.

 

Dzikie kwiaty rozniecają się w lasach,
A strumyki chełpią dniami całymi;
Ni kos wstrzyma swoje frazesy
Dla Kalwarii, idącej mimo.

 

Autodafe i osąd
Niczym są brzmikowi;
Jemu, rozłąka z jego różą
Wygląda na katorgę.

 

TRANSLATOR’S NOTE

In Polish, Apidae are mostly grammatically feminine. Therefore, in the Apotheosis I use the Polish trzmiel, grammatically masculine. In the humorous Bee I use the phrase pan pszczoła. In Two worlds I use the Polish brzmik, as
His separation from his rose
To him seems misery.

NOTA TŁUMACZKI

W polskim Apidae są gramatycznie głównie żeńskie. Stąd w Apoteozie używam polskiego trzmiela, gramatycznie męskiego. W humorystycznym Bee używam frazy pan pszczoła. W Dwóch światach używam polskiego brzmika, jako że
Jemu, z jego różą rozłąka
Jest udręką.

Advertisements

Feel welcome to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s