Two worlds: Dwa światy

It makes no difference abroad,
The seasons fit the same,
The mornings blossom into noons,
And split their pods of flame.

 

Wild-flowers kindle in the woods,
The brooks brag all the day;
No blackbird bates his jargoning
For passing Calvary.

 

Auto-da-fé and judgment
Are nothing to the bee;
His separation from his rose
To him seems misery.

 

*****

 

Nie robi to różnicy w dali rozległej,
Tak samo pasują pory roku,
Poranki kwitną, by się stać południami

I otwierają strąki spiekoty.

 

Dzikie kwiaty rozniecają się po lasach,
Strumyki chełpią, całymi dniami;
Ani kos by powstrzymał swoje frazesy
Dla przechodzącej obok Kalwarii.

 

Auto-da-fé oraz osąd
Niczym są brzmikowi;
To rozłąka z jego różą
Jemu jest katorgą.

First print Nature poem XX, 20
Johnson poem 620 | Franklin poem 686

FREE E-BOOK: Emily Dickinson’s poetry with a thematic stanza, notes on the poet’s classicist reflections, her inspiration with Latin and Greek for abstract imagery, and other observations also to explain why the first print deserves recognition; language: American English. DOWNLOAD

TRANSLATOR’S NOTE

In Polish, Apidae are mostly grammatically feminine. Therefore, in the Apotheosis I use the Polish trzmiel, grammatically masculine. In the humorous Bee I use the phrase pan pszczoła. In Two worlds I use the Polish brzmik, as
His separation from his rose
To him seems misery.

Poezja Emilii Dickinson ze zwrotką tematyczną, notkami o refleksjach klasycystycznych poetki, jej inspiracji greką i łaciną, oraz innymi obserwacjami, także wyjaśniającymi, dlaczego pierwodruk zasługuje na uznanie; cała polska zawartość dla pierwszej kolekcji z tej witryny. ZAKUP: $ 1.99

NOTKA TŁUMACZKI

W polskim Apidae są gramatycznie głównie żeńskie. Stąd w Apoteozie używam polskiego trzmiela, gramatycznie męskiego. W humorystycznym Bee używam frazy pan pszczoła. W Dwóch światach używam polskiego brzmika, jako że
To rozłąka z jego różą
Jemu jest katorgą.

“The more simple any thing is, the less liable it is to be disordered”, Thomas Paine.
SEE TRAVEL IN GRAMMAR.

Advertisements

Feel welcome to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.