OUR SHARE OF NIGHT TO BEAR

Our share of night to bear,
Our share of morning,
Our blank in bliss to fill,
Our blank in scorning.

 

Here a star, and there a star,
Some lose their way.
Here a mist, and there a mist,
Afterwards — day!

*****

FREE E-BOOK

All this website English language content for the First Series; 203 pages in electronic format, Creative Commons Attribution License 2.5.
DOWNLOAD
or view site print content over the Internet Archive,
EMILY DICKINSON, FIRST SERIES

E-BOOK

All this website Polish language content for the First Series: cała polska zawartość tej witryny dla pierwszej kolekcji; 228 stron formatu elektronicznego, licencja Creative Commons Attribution 2.5.
ZAKUP | PURCHASE: $ 1.99

*****

Naszą nocy część nosić,
Naszą część jutrzenki,
Dla błogości szyk powziąć,
Szyk nasz w potępieniu.

 

Tu gwiazdka i tam gwiazdka,
A gubią ścieżkę.
Tu mgiełka i tam mgiełka,
A następnie — dzień!

First print Life poem II, 2
Johnson poem 113 | Franklin poem 116

 

One Hour Translation Agency

“The more simple any thing is, the less liable it is to be disordered”, Thomas Paine.
SEE TRAVEL IN GRAMMAR

Advertisements