Our share of night to bear

Our share of night to bear,
Our share of morning,
Our blank in bliss to fill,
Our blank in scorning.

 

Here a star, and there a star,
Some lose their way.
Here a mist, and there a mist,
Afterwards — day!

 

*****

 

Naszą nocy część nosić,
Naszą część świtania,
Swoje miejsce w szczęśliwości zająć,
Swoje miejsce w potępieniu.

 

Tu gwiazdkę i tam gwiazdkę,
Niektórzy gubią się.
Tu mgiełkę i tam mgiełkę,
A potem — dzień!

Advertisements

Feel welcome to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s