Our share of night to bear

Our share of night to bear,
Our share of morning,
Our blank in bliss to fill,
Our blank in scorning.

 

Here a star, and there a star,
Some lose their way.
Here a mist, and there a mist,
Afterwards — day!

 

*****

 

Naszą nocy część nosić,
Naszą część jutrzenki,
Dla błogości szyk powziąć,
Szyk nasz w potępieniu.

 

Tu gwiazdka i tam gwiazdka,
A gubią ścieżkę.
Tu mgiełka i tam mgiełka,
A następnie — dzień!

First print Life poem II, 2
Johnson poem 113 | Franklin poem 116

FREE E-BOOK: Emily Dickinson’s poetry with a thematic stanza, notes on the poet’s classicist reflections, her inspiration with Latin and Greek for abstract imagery, and other observations also to explain why the first print deserves recognition; language: American English. DOWNLOAD

Poezja Emilii Dickinson ze zwrotką tematyczną, notkami o refleksjach klasycystycznych poetki, jej inspiracji greką i łaciną, oraz innymi obserwacjami, także wyjaśniającymi, dlaczego pierwodruk zasługuje na uznanie; cała polska zawartość dla pierwszej kolekcji z tej witryny. ZAKUP: $ 1.99

“The more simple any thing is, the less liable it is to be disordered”, Thomas Paine.
SEE TRAVEL IN GRAMMAR.

Advertisements

Feel welcome to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s