Success: Sukces

Success is counted sweetest
By those who ne’er succeed.
To comprehend a nectar
Requires sorest need.
Not one of all the purple host
Who took the flag to-day
Can tell the definition,
So clear, of victory,
As he, defeated, dying,
On whose forbidden ear
The distant strains of triumph
Break, agonized and clear!

 

*****

 

Sukces jest najwdzięczniejszy
Tym, co go nie odnoszą nigdy.
Nektar tym tylko docenić
Co w potrzebie nielitościwej.
Nikt, w gromadzie tej purpury
Co flagę dziś wzięła,
Określenia dać nie umie
Tak jasnego, wygranej,
Jak on, pokonany, umierający,
A jego ucha, zakazane,
Odległe triumfu tony
Sięgają widne i skonane!

 

TRANSLATOR’S NOTE

The verse brings a picture of a brief and transient victory of the opposite side. I do not keep the stanza, but I keep the semantics of Higginson-Todd print. Feel welcome to read,

NOTA TŁUMACZKI

Wiersz przynosi obraz krótkiego i przelotnego zwycięstwa strony przeciwnej. Nie zachowuję zwrotki, ale zachowuję semantykę druku Higginson-Todd. Zapraszam do lektury:

 

Advertisements

Feel welcome to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s