Success: Sukces

Success is counted sweetest
By those who ne’er succeed.
To comprehend a nectar
Requires sorest need.
Not one of all the purple host
Who took the flag to-day
Can tell the definition,
So clear, of victory,
As he, defeated, dying,
On whose forbidden ear
The distant strains of triumph
Break, agonized and clear!

 

*****

 

Sukces jest najwdzięczniejszy
Tym, co nie górują;
Nektar tym tylko docenić
Którym mus okrutny.
Nikt, w tej hurmie purpury
Co flagę dziś wzięła,
Formuły dać nie umie
Tak jasnej, zwycięstwa,
Jak on, co padł, umiera,
A uchu wzbronione
Triumfu tony odległe
Widne i zgromione!

First print Life poem I, 1
Johnson poem 67 | Franklin poem 112

TRANSLATOR’S NOTE

The verse was published in “A Masque of Poets”, at the request of Helen Hunt Jackson, the author’s fellow-townswoman and friend. It brings a picture of enemy brief and transient victory. Making my decision on the unitary, short form layout, I could follow the Houghton 72S-700 print image, as presented also in Wikipedia.

HOUGHTON 72S-700; CLICK TO ENLARGE

However, I keep the semantics of Higginson-Todd as the one to make sense. In records and media, mistakes have happened since their beginnings. The final words as in the Masque of Poets would have success defined by a person to experience uttermost failure: the enemy takes the flag and the lead character dies, hearing shouts of triumph, the distant strains of triumph break, agonizing clear.

 

Opposite semantics yet never becomes misnomers, in Emily Dickinson’s writing, and Higginson-Todd has the lead character lose the flag, yet it is not far away he can hear the enemy defeated:

The distant strains of triumph
Break, agonized and clear.

(Higginson-Todd)

 

Thomas Niles, the publisher, reportedly admitted in his letter to Emily Dickinson, “you have doubtless perceived [it] was slightly changed in phraseology” (as presented in Wikipedia, Sewall, Richard B. The Life of Emily Dickinson. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2003 (sixth edition): ISBN 0-674-53080-2). Feel welcome to the Commentary: The thematic stanza

 

NOTKA TŁUMACZKI

Wiersz opulikowano w “Masce poetów”, na prośbę Helen Hunt Jackson, osoby zaprzyjaźnionej, z tego samego miasta. Przynosi on obraz doraźnego i utraconego zwycięstwa wroga. Decydując o kształcie jednolitym krótkiej formy wierszowej, mogłam się kierować kopią Houghton 72S-700, którą przedstawia też Wikipedia.

 

HOUGHTON 72S-700; PROSZĘ KLIKNĄĆ DLA POWIĘKSZENIA

Zachowuję jednak semantykę Higginson-Todd jako tą, która ma sens. W zapisach i mediach, pomyłki zdarzają się od ich początków. Ostatnie słowa jak w Masce Poetów oddawałyby definicję sukcesu osobie zaznającej przenajdotkliwszej porażki: wróg zabiera flagę a główna postać umiera, słysząc triumfalne okrzyki, the distant strains of triumph break, agonizing clear.

 

Semantyka przeciwstawna nigdy jednak nie staje się pomyleniem pojęć w pisarstwie Emilii Dickinson, a wedle Higginson-Todd postać główna traci flagę, lecz niedaleko słyszy oponenta pokonanego:
The distant strains of triumph
Break, agonized and clear.

(Higginson-Todd)

 

Wydawca, Tomasz Niles, wedle relacji przyznał w liście do Emilii Dickinson, „bez wątpienia spostrzegła Pani, iż zmieniono nieco [jego] frazy” (jak przedstawia Wikipedia, Sewall, Richard B. Życie Emilii Dickinson. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2003 (wydanie szóste): ISBN 0-674-53080-2). Zapraszam do Komentarza: Zwrotka tematyczna

 

Advertisements

Feel welcome to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s