Success: Sukces

Success is counted sweetest
By those who ne’er succeed.
To comprehend a nectar
Requires sorest need.
Not one of all the purple host
Who took the flag to-day
Can tell the definition,
So clear, of victory,
As he, defeated, dying,
On whose forbidden ear
The distant strains of triumph
Break, agonized and clear!

 

*****

 

Sukces jest najwdzięczniejszy
Tym, co nie górują;
Nektar tym tylko docenić,
Którym mus okrutny.
Nikt, w tej hurmie purpury
Co flagę dziś wzięła,
Formuły dać nie umie
Tak jasnej, zwycięstwa,
Jak on, co padł, umiera,
A uchu wzbronione
Triumfu tony odległe
Widne i zgromione!

First print Life poem I, 1
Johnson poem 67 | Franklin poem 112

FREE E-BOOK: Emily Dickinson’s poetry with a thematic stanza, notes on the poet’s classicist reflections, her inspiration with Latin and Greek for abstract imagery, and other observations also to explain why the first print deserves recognition; language: American English. DOWNLOAD

TRANSLATOR’S NOTE

Making my decision for the unitary layout, I followed Houghton 72S-700 print image, available also via Wikipedia.

HOUGHTON 72S-700; CLICK TO ENLARGE

I keep the word sense of Higginson-Todd first print, however. Feel welcome to the Commentary: The thematic stanza

 

NOTKA TŁUMACZKI

Decydując się na kształt jednolity, mogłam się kierować kopią Houghton 72S-700, którą przedstawia też Wikipedia.

HOUGHTON 72S-700; PROSZĘ KLIKNĄĆ DLA POWIĘKSZENIA

Zachowuję jednak sens słowny druku Higginson-Todd. Zapraszam do Komentarza: Zwrotka tematyczna

Poezja Emilii Dickinson ze zwrotką tematyczną, notkami o refleksjach klasycystycznych poetki, jej inspiracji greką i łaciną, oraz innymi obserwacjami, także wyjaśniającymi, dlaczego pierwodruk zasługuje na uznanie; cała polska zawartość dla pierwszej kolekcji z tej witryny. ZAKUP: $ 1.99

“The more simple any thing is, the less liable it is to be disordered”, Thomas Paine.
SEE TRAVEL IN GRAMMAR.

Advertisements

Feel welcome to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s