‘T was later when the summer went

‘T was later when the summer went
Than when the cricket came,
And yet we knew that gentle clock
Meant nought but going home.

 

‘T was sooner when the cricket went
Than when the winter came,
Yet that pathetic pendulum
Keeps esoteric time.

 

*****

 

To było później, gdy lato poszło sobie,
Niż kiedy przyszedł sobie świerszcz;
Ale znać było, zegar ten miły
Mówił, że nam czas do domu iść.

 

To było wcześniej, gdy świerszcz sobie poszedł,
Niż kiedy przyszła sobie zima;
Jednak liche to wahadełko
Tajemnego czasu się trzyma.

Advertisements

Feel welcome to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s