The hemlock: Choina

I think the hemlock likes to stand
Upon a marge of snow;
It suits his own austerity,
And satisfies an awe
That men must slake in wilderness,
Or in the desert cloy, —
An instinct for the hoar, the bald,
Lapland’s necessity.

 

The hemlock’s nature thrives on cold;
The gnash of northern winds
Is sweetest nutriment to him,
His best Norwegian wines.

 

To satin races he is nought;
But children on the Don
Beneath his tabernacles play,
And Dnieper wrestlers run.

 

*****

 

Myślę, lubi stać choina
Na śniegowej peryferii;
Zadowala to jej własny rygor,
A przynosi ulgę w lęku,
Że i w dziczy wyżyć musi człowiek,
I na pustkowiu, sycić łaknienie —
Instynkt to ziemi szadzi jałowej
Konieczności lapońskiej.

 

Natura choiny rozkwita na chłodzie;
Północnego wiatru kęs
To najsłodsza karma jej,
Okowita najlepsza norweska.

 

Selenitu pokoleniom niczym ona;
Ale dzieciarnia nad Donem
Swawoli pod jej osłoną
A siłacze naddnieprzańscy gonią.

 

TRANSLATOR’S NOTE

Feel welcome to compare the satin spar clusters in selenite, Wikipedia.

NOTA TŁUMACZKI

Zapraszam do porównania klastrów satin spar w selenicie, Wikipedia.

Advertisements

Feel welcome to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s