The hemlock: Choina

I think the hemlock likes to stand
Upon a marge of snow;
It suits his own austerity,
And satisfies an awe
That men must slake in wilderness,
Or in the desert cloy, —
An instinct for the hoar, the bald,
Lapland’s necessity.

 

The hemlock’s nature thrives on cold;
The gnash of northern winds
Is sweetest nutriment to him,
His best Norwegian wines.

 

To satin races he is nought;
But children on the Don
Beneath his tabernacles play,
And Dnieper wrestlers run.

 

*****

 

Myślę, lubi stać choina
Na śniegowym brzegu;
Zadowala to jej rygor,
Niesie ulgę w lęku,
Gdy człek w dziczy musi wyżyć,
Sycić na pustkowiu —
Jałowej szadzi to instynkt,
Potrzeby lapońskiej.

 

Chłód żywiołem jest choiny;
Nadgryźć wiatr północny
To dla niej karma najsłodsza,
Norweskich olimp win.

 

Kryształu klan ma ją za nic;
Lecz dzieci nad Donem
Pod jej osłoną swawolą
A siłacze gonią.

First print Nature poem XXX, 30
Johnson poem 525 | Franklin poem 400

FREE E-BOOK: Emily Dickinson’s poetry with a thematic stanza, notes on the poet’s classicist reflections, her inspiration with Latin and Greek for abstract imagery, and other observations also to explain why the first print deserves recognition; language: American English. DOWNLOAD

TRANSLATOR’S NOTE

Feel welcome to compare the satin spar clusters in selenite, and the Crystal habit, over Wikipedia.

 

NOTKA TŁUMACZKI

Zapraszam do porównania klastrów satin spar w selenicie, oraz pokroju kryształu, na stronach Wikipedii.

Poezja Emilii Dickinson ze zwrotką tematyczną, notkami o refleksjach klasycystycznych poetki, jej inspiracji greką i łaciną, oraz innymi obserwacjami, także wyjaśniającymi, dlaczego pierwodruk zasługuje na uznanie; cała polska zawartość dla pierwszej kolekcji z tej witryny. ZAKUP: $ 1.99

“The more simple any thing is, the less liable it is to be disordered”, Thomas Paine.
SEE TRAVEL IN GRAMMAR.