A wounded deer leaps highest

A wounded deer leaps highest,
I’ve heard the hunter tell;
‘T is but the ecstasy of death,
And then the brake is still.

 

The smitten rock that gushes,
The trampled steel that springs:
A cheek is always redder
Just where the hectic stings!

 

Mirth is the mail of anguish,
In which it cautions arm,
Lest anybody spy the blood
And “You’re hurt” exclaim!

 

*****

 

Jeleń zraniony skacze najwyżej,
Jak mówi łowca, słyszałam;
Jest to przystępem śmierci jedynie,
Wnet, cisza między krzewami.

 

Jak ugodzony kamień się miota,
Jak stal, co skacze, deptana:
Każdym razem czerwieńszy policzek
Pod raptownymi żądłami!

 

Kolczugą jest cierpienia, wesołość
A uczy ramię roztropności,
Aby nikt nie wypatrzył broczenia
I krzyknął, „Jesteś rażony!”

First print Life poem VIII, 8
Johnson poem 165 | Franklin poem 181

FREE E-BOOK: Emily Dickinson’s poetry with a thematic stanza, notes on the poet’s classicist reflections, her inspiration with Latin and Greek for abstract imagery, and other observations also to explain why the first print deserves recognition; language: American English. DOWNLOAD

Poezja Emilii Dickinson ze zwrotką tematyczną, notkami o refleksjach klasycystycznych poetki, jej inspiracji greką i łaciną, oraz innymi obserwacjami, także wyjaśniającymi, dlaczego pierwodruk zasługuje na uznanie; cała polska zawartość dla pierwszej kolekcji z tej witryny. ZAKUP: $ 1.99

“The more simple any thing is, the less liable it is to be disordered”, Thomas Paine.
SEE TRAVEL IN GRAMMAR.

Advertisements

Feel welcome to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s