DAWN: ŚWITANIE

When night is almost done,
And sunrise grows so near
That we can touch the spaces,
It ‘s time to smooth the hair
And get the dimples ready,
And wonder we could care
For that old faded midnight
That frightened but an hour.

*****

FREE E-BOOK

All this website English language content for the First Series; 203 pages in electronic format, Creative Commons Attribution License 2.5.
DOWNLOAD
or view site print content over the Internet Archive,
EMILY DICKINSON, FIRST SERIES

E-BOOK

All this website Polish language content for the First Series: cała polska zawartość tej witryny dla pierwszej kolekcji; 228 stron formatu elektronicznego, licencja Creative Commons Attribution 2.5.
ZAKUP | PURCHASE: $ 1.99

*****

Gdy noc prawie dokonana,
A słońca wschód rośnie z bliska,
Aż dotykać się da przestrzeni;
Czas się po włosach pomuskać
I wyrychtować dołeczki —
Że obchodziła, się zdziwić
Stara ta, pobladła północ
Godzinę może, niosąc lęk.

First print Life poem XVII, 17
Johnson poem 347 | Franklin poem 679

 

One Hour Translation Agency

“The more simple any thing is, the less liable it is to be disordered”, Thomas Paine.
SEE TRAVEL IN GRAMMAR