Exclusion: Zastrzeżenie

The soul selects her own society,
Then shuts the door;
On her divine majority
Obtrude no more.

 

Unmoved, she notes the chariot’s pausing
At her low gate;
Unmoved, an emperor is kneeling
Upon her mat.

 

I’ve known her from an ample nation
Choose one;
Then close the valves of her attention
Like stone.

 

*****

 

Dusza wybiera towarzystwo swoje,
Potem drzwi zamyka;
Na jej duchowej wielkości
Nie ma już ucisku.

 

Niewzruszona, konotuje rydwan
Przy jej skromnej bramie;
Niewzruszone, cesarskie kolano klęka
Na jej wejściowej macie.

 

Znam ją i liczny jej naród
Spójrz dokoła;
Przeto serca jej droga osłonna
Jak opoką.

Advertisements

Feel welcome to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s