Exclusion: Zastrzeżenie

The soul selects her own society,
Then shuts the door;
On her divine majority
Obtrude no more.

 

Unmoved, she notes the chariot’s pausing
At her low gate;
Unmoved, an emperor is kneeling
Upon her mat.

 

I’ve known her from an ample nation
Choose one;
Then close the valves of her attention
Like stone.

 

*****

 

Dusza wybiera własne towarzystwo,
Potem drzwi zamyka;
Na pierwszeństwie woli jej duchowym
Nie ma już ucisku.

 

Nieporuszona, konotuje rydwan
Przy swej skromnej bramie;
Niewzruszone, jest kolano cesarskie
Na wejściowej macie.

 

Znam ją czas jakiś i jej liczny naród,
Spójrz dokoła;
Przeto, do serca jej droga osłonna
Jak opoką.

First print Life poem XIII, 13
Johnson poem 303 | Franklin poem 409

FREE E-BOOK: Emily Dickinson’s poetry with a thematic stanza, notes on the poet’s classicist reflections, her inspiration with Latin and Greek for abstract imagery, and other observations also to explain why the first print deserves recognition; language: American English. DOWNLOAD

Poezja Emilii Dickinson ze zwrotką tematyczną, notkami o refleksjach klasycystycznych poetki, jej inspiracji greką i łaciną, oraz innymi obserwacjami, także wyjaśniającymi, dlaczego pierwodruk zasługuje na uznanie; cała polska zawartość dla pierwszej kolekcji z tej witryny. ZAKUP: $ 1.99

“The more simple any thing is, the less liable it is to be disordered”, Thomas Paine.
SEE TRAVEL IN GRAMMAR.

Advertisements

Feel welcome to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s