Exclusion: Zastrzeżenie

The soul selects her own society,
Then shuts the door;
On her divine majority
Obtrude no more.

 

Unmoved, she notes the chariot’s pausing
At her low gate;
Unmoved, an emperor is kneeling
Upon her mat.

 

I’ve known her from an ample nation
Choose one;
Then close the valves of her attention
Like stone.

 

*****

 

Dusza wybiera własne towarzystwo,
Potem drzwi zamyka;
Na pierwszeństwie woli jej duchowym
Nie ma już ucisku.

 

Nieporuszona, konotuje rydwan
Przy swej skromnej bramie;
Niewzruszone, jest kolano cesarskie
Na wejściowej macie.

 

Znam ją czas jakiś i jej liczny naród,
Spójrz dokoła;
Przeto, do serca jej droga osłonna
Jak opoką.

First print Life poem XIII, 13
Johnson poem 303 | Franklin poem 409

Advertisements

Feel welcome to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s