GLEE! THE GREAT STORM IS OVER!

Glee! The great storm is over!
Four have recovered the land;
Forty gone down together
Into the boiling sand.

 

Ring, for the scant salvation!
Toll, for the bonnie souls, —
Neighbor and friend and bridegroom,
Spinning upon the shoals!

 

How they will tell the shipwreck
When winter shakes the door,
Till the children ask, “But the forty?
Did they come back no more?”

 

Then a silence suffuses the story,
And a softness the teller’s eye;
And the children no further question,
And only the waves reply.

*****

FREE E-BOOK

All this website English language content for the First Series; 203 pages in electronic format, Creative Commons Attribution License 2.5.
DOWNLOAD
or view site print content over the Internet Archive,
EMILY DICKINSON, FIRST SERIES

E-BOOK

All this website Polish language content for the First Series: cała polska zawartość tej witryny dla pierwszej kolekcji; 228 stron formatu elektronicznego, licencja Creative Commons Attribution 2.5.
ZAKUP | PURCHASE: $ 1.99

*****

Koniec burzy piekielnej nareszcie!
Do lądu uporało się czterech,
Na marne razem poszło czterdziestu
W piaskowej kipieli.

 

Uderzaj w dzwon, na ratunek skąpy!
W dzwon bij, na pomoc duszom uczciwym —
Sąsiad, i przyjaciel, i pan młody,
W obrocie szczerkliny!

 

Jak o wraku opowiadać będą,
Kiedy zima będzie trzęsła drzwiami,
„A czterdziestu,” zapytają dzieci,
„Czy już nie wracali?”

 

Wtedy opowieść przepoi cisza,
A sentyment, gawędziarza oko;
I dzieci nie będą dalej pytać
Co falom wiadomo.

First print Life poem V, 5
Johnson poem 619 | Franklin poem 685

 

One Hour Translation Agency

“The more simple any thing is, the less liable it is to be disordered”, Thomas Paine.
SEE TRAVEL IN GRAMMAR

Advertisements