Glee! The great storm is over!

Glee! The great storm is over!
Four have recovered the land;
Forty gone down together
Into the boiling sand.

 

Ring, for the scant salvation!
Toll, for the bonnie souls, —
Neighbor and friend and bridegroom,
Spinning upon the shoals!

 

How they will tell the shipwreck
When winter shakes the door,
Till the children ask, “But the forty?
Did they come back no more?”

 

Then a silence suffuses the story,
And a softness the teller’s eye;
And the children no further question,
And only the waves reply.

 

*****

 

Koniec burzy piekielnej nareszcie!
Do lądu uporało się czterech,
Na marne razem poszło czterdziestu
W piaskowej kipieli.

 

Uderzaj w dzwon, na ratunek skąpy!
W dzwon bij, na pomoc duszom uczciwym —
Sąsiad, i przyjaciel, i pan młody,
W obrocie szczerkliny!

 

Jak o wraku opowiadać będą,
Kiedy zima będzie trzęsła drzwiami,
„A czterdziestu,” zapytają dzieci,
„Czy już nie wracali?”

 

Wtedy opowieść przepoi cisza,
A sentyment, gawędziarza oko;
I dzieci nie będą dalej pytać
Co falom wiadomo.

First print Life poem V, 5
Johnson poem 619 | Franklin poem 685

FREE E-BOOK: Emily Dickinson’s poetry with a thematic stanza, notes on the poet’s classicist reflections, her inspiration with Latin and Greek for abstract imagery, and other observations also to explain why the first print deserves recognition; language: American English. DOWNLOAD

Poezja Emilii Dickinson ze zwrotką tematyczną, notkami o refleksjach klasycystycznych poetki, jej inspiracji greką i łaciną, oraz innymi obserwacjami, także wyjaśniającymi, dlaczego pierwodruk zasługuje na uznanie; cała polska zawartość dla pierwszej kolekcji z tej witryny. ZAKUP: $ 1.99

“The more simple any thing is, the less liable it is to be disordered”, Thomas Paine.
SEE TRAVEL IN GRAMMAR.

Advertisements

Feel welcome to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s