I asked no other thing

I asked no other thing,
No other was denied.
I offered Being for it;
The mighty merchant smiled.

 

Brazil? He twirled a button,
Without a glance my way:
“But, madam, is there nothing else
That we can show to-day?”

 

*****

 

Niczego innego nie prosiłam,
Innego nie broniono niczego.
Istność za to złożyłam w ofercie;
Kupiec się możny do mnie uśmiechnął.

 

Brazylia? Sam gałeczką pokręcił,
Na mnie do tego nie spoglądając:
„Ale proszę pani, czy nic innego
Dzisiaj byśmy nie mogli pokazać?”

First print Life poem XII, 12
Johnson poem 621 | Franklin poem 687

FREE E-BOOK: Emily Dickinson’s poetry with a thematic stanza, notes on the poet’s classicist reflections, her inspiration with Latin and Greek for abstract imagery, and other observations also to explain why the first print deserves recognition; language: American English. DOWNLOAD

TRANSLATOR’S NOTE

For Emily Dickinson’s inspiration with Latin and Greek, we can compare the Greek –upo/ypo: ἰσότυπος, isotypos, shaped alike, συνυπόπτωσις, synypoptosis, simultaneous presentation to the senses, cauponarius, a male shopkeeper, tradesman, ὑποπτερνίς, upopternis, knob (a button that can twirl, in modern words), and ὑπo, upo, below, looking a picture up and down (or as Brazil on a map). Feel welcome to Commentary: The Greek and Latin inspiration.

Poezja Emilii Dickinson ze zwrotką tematyczną, notkami o refleksjach klasycystycznych poetki, jej inspiracji greką i łaciną, oraz innymi obserwacjami, także wyjaśniającymi, dlaczego pierwodruk zasługuje na uznanie; cała polska zawartość dla pierwszej kolekcji z tej witryny. ZAKUP: $ 1.99

NOTKA TŁUMACZKI

Względem inspiracji Emilii Dickinson łaciną oraz greką, możemy porównać greckie –upo/ypo: ἰσότυπος, isotypos, podobnie ukształtowany, συνυπόπτωσις, synypoptosis, równoczesna prezentacja zmysłom, cauponarius, sklepikarz, handlowiec, ὑποπτερνίς, upopternis, gałka (przycisk który się może kręcić, we współczesnych słowach), oraz ὑπo, upo, poniżej, patrząc w dół obrazka (czy jak Brazylia na mapie). Zapraszam do Komentarza: Inspiracja greką i łaciną.

 

“The more simple any thing is, the less liable it is to be disordered”, Thomas Paine.
SEE TRAVEL IN GRAMMAR.

Advertisements

Feel welcome to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s