I ASKED NO OTHER THING

I asked no other thing,
No other was denied.
I offered Being for it;
The mighty merchant smiled.

 

Brazil? He twirled a button,
Without a glance my way:
“But, madam, is there nothing else
That we can show to-day?”

*****

FREE E-BOOK

All this website English language content for the First Series; 203 pages in electronic format, Creative Commons Attribution License 2.5.
DOWNLOAD
or view site print content over the Internet Archive,
EMILY DICKINSON, FIRST SERIES

E-BOOK

All this website Polish language content for the First Series: cała polska zawartość tej witryny dla pierwszej kolekcji; 228 stron formatu elektronicznego, licencja Creative Commons Attribution 2.5.
ZAKUP | PURCHASE: $ 1.99

*****

Niczego innego nie prosiłam,
Innego nie broniono niczego.
Istność za to złożyłam w ofercie;
Kupiec się możny do mnie uśmiechnął.

 

Brazylia? Sam gałeczką pokręcił,
Na mnie do tego nie spoglądając:
„Lecz proszę pani, czy nic innego
Dzisiaj byśmy nie mogli pokazać?”

First print Life poem XII, 12
Johnson poem 621 | Franklin poem 687

 

TRANSLATOR’S NOTE

For Emily Dickinson’s inspiration with Latin and Greek, we can compare the Greek –upo/ypo: ἰσότυπος, isotypos, shaped alike, συνυπόπτωσις, synypoptosis, simultaneous presentation to the senses, cauponarius, a male shopkeeper, tradesman, ὑποπτερνίς, upopternis, knob (a button that can twirl), and ὑπo, upo, below, looking a picture up and down (or as Brazil on a map). Feel welcome to the Commentary: The Greek and Latin inspiration.

 

NOTKA TŁUMACZKI

Względem inspiracji Emilii Dickinson łaciną oraz greką, możemy porównać greckie –upo/ypo: ἰσότυπος, isotypos, podobnie ukształtowany, συνυπόπτωσις, synypoptosis, równoczesna prezentacja zmysłom, cauponarius, sklepikarz, handlowiec, ὑποπτερνίς, upopternis, gałka (przycisk który się może kręcić), oraz ὑπo, upo, poniżej, patrząc w dół obrazka (czy jak Brazylia na mapie). Zapraszam do Komentarza: Inspiracja greką i łaciną.

 

One Hour Translation Agency

“The more simple any thing is, the less liable it is to be disordered”, Thomas Paine.
SEE TRAVEL IN GRAMMAR