I asked no other thing

I asked no other thing,
No other was denied.
I offered Being for it;
The mighty merchant smiled.

 

Brazil? He twirled a button,
Without a glance my way:
“But, madam, is there nothing else
That we can show to-day?”

 

*****

 

Niczego innego nie prosiłam,
Innego nie broniono niczego.
Istność za to złożyłam w ofercie;
Kupiec się możny do mnie uśmiechnął.

 

Brazylia? Sam gałeczką pokręcił,
Na mnie do tego nie spoglądając:
„Ale proszę pani, czy nic innego
Dzisiaj byśmy nie mogli pokazać?”

First print Life poem XII, 12
Johnson poem 621 | Franklin poem 687

TRANSLATOR’S NOTE

For Emily Dickinson’s inspiration with Latin and Greek, we can compare the Greek –upo/ypo: ἰσότυπος, isotypos, shaped alike, συνυπόπτωσις, synypoptosis, simultaneous presentation to the senses, cauponarius, a male shopkeeper, tradesman, ὑποπτερνίς, upopternis, knob (a button that can twirl, in modern words), and ὑπo, upo, below, looking a picture up and down (or as Brazil on a map). Feel welcome to Commentary: The Greek and Latin inspiration.

 

NOTKA TŁUMACZKI

Względem inspiracji Emilii Dickinson łaciną oraz greką, możemy porównać greckie –upo/ypo: ἰσότυπος, isotypos, podobnie ukształtowany, συνυπόπτωσις, synypoptosis, równoczesna prezentacja zmysłom, cauponarius, sklepikarz, handlowiec, ὑποπτερνίς, upopternis, gałka (przycisk który się może kręcić, we współczesnych słowach), oraz ὑπo, upo, poniżej, patrząc w dół obrazka (czy jak Brazylia na mapie). Zapraszam do Komentarza: Inspiracja greką i łaciną.

Advertisements

Feel welcome to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s