I asked no other thing

I asked no other thing,
No other was denied.
I offered Being for it;
The mighty merchant smiled.

 

Brazil? He twirled a button,
Without a glance my way:
“But, madam, is there nothing else
That we can show to-day?”

 

*****

 

Niczego innego nie prosiłam,
Innego nie odmówiono niczego.
Istność złożyłam w ofercie;
Kupiec się możny uśmiechnął.

 

Brazylia? Gałką pokręcił,
Na mnie nawet nie spoglądając:
„Ale proszę pani, czy niczego innego
Nie możemy dzisiaj pokazać?”

 

TRANSLATOR’S NOTE

For Emily Dickinson’s inspiration with Latin and Greek, we can compare the Greek –upo/ypo: ἰσότυπος, isotypos, shaped alike, συνυπόπτωσις, synypoptosis, simultaneous presentation to the senses, cauponarius, a male shopkeeper, tradesman, ὑποπτερνίς, upopternis, knob (a kind of a button that can twirl, in the modern use), and ὑπo, upo, below, looking a picture up and down (as Brazil on a map).

 

 

NOTA TŁUMACZKI

Względem inspiracji Emilii Dickinson łaciną oraz greką, możemy porównać greckie –upo/ypo: ἰσότυπος, isotypos, podobnie ukształtowany, συνυπόπτωσις, synypoptosis, równoczesna prezentacja zmysłom, cauponarius, sklepikarz, handlowiec, ὑποπτερνίς, upopternis, gałka (rodzaj przycisku który się może kręcić, we współczesnych słowach), oraz ὑπo, upo, poniżej, patrząc w górę i dół obrazka (czy jak Brazylia na mapie). Zapraszam do lektury posłowia.

 

Advertisements

Feel welcome to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s