In a library: W bibliotece

A precious, mouldering pleasure ‘t is
To meet an antique book,
In just the dress his century wore;
A privilege, I think,
His venerable hand to take,
And warming in our own,
A passage back, or two, to make
To times when he was young.

 

His quaint opinions to inspect,
His knowledge to unfold
On what concerns our mutual mind,
The literature of old;

 

What interested scholars most,
What competitions ran
When Plato was a certainty,
And Sophocles a man;
When Sappho was a living girl,
And Beatrice wore
The gown that Dante deified.

 

Facts, centuries before,
He traverses familiar,
As one should come to town
And tell you all your dreams were true:
He lived where dreams were sown.

 

His presence is enchantment,
You beg him not to go;
Old volumes shake their vellum heads
And tantalize, just so.

 

*****

 

Cenną a kruchą jest mi przyjemnością
Sędziwy druk napotkać,
W stulecia jego odzianiu typowym;
Przywilej to, jak myślę,
Uchwycić dłoń tę szacowną,
A ogrzewając w swoich,
Passus odbyć w przeszłość, lub dwa
Do czasów, gdy był młody.

 

Osąd jego przedni zbadać,
Zmiarkować rozeznanie,
Co umysłów tyczy wzajem,
W starodawnym pisaniu;

 

Co najciekawsze scholarom,
O co były zawody,
Kiedy Platon był pewnikiem
A Sofokles osobą;
Safona żywą dziewczyną,
A Beatrycze strojna
Suknią przez Dantego czczoną.

 

Sprzed roków setek, fakty
On z umiejętnością kreśli,
Aż kto winien w miasto przyjść
I rzec, sny twe istne wszystkie;
Żył, gdzie się siało sny.

 

Jak czar, jest jego obecność,
Błagasz, by został dalej;
Welin swymi głowy kręcąc,
Nadal nęci, zwyczajnie.

First print Life poem X, 10
Johnson poem 371 | Franklin poem 569

FREE E-BOOK: Emily Dickinson’s poetry with a thematic stanza, notes on the poet’s classicist reflections, her inspiration with Latin and Greek for abstract imagery, and other observations also to explain why the first print deserves recognition; language: American English. DOWNLOAD

Poezja Emilii Dickinson ze zwrotką tematyczną, notkami o refleksjach klasycystycznych poetki, jej inspiracji greką i łaciną, oraz innymi obserwacjami, także wyjaśniającymi, dlaczego pierwodruk zasługuje na uznanie; cała polska zawartość dla pierwszej kolekcji z tej witryny. ZAKUP: $ 1.99

“The more simple any thing is, the less liable it is to be disordered”, Thomas Paine.
SEE TRAVEL IN GRAMMAR.

Advertisements

Feel welcome to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s