IN A LIBRARY: W BIBLIOTECE

A precious, mouldering pleasure ’t is
To meet an antique book,
In just the dress his century wore;
A privilege, I think,
His venerable hand to take,
And warming in our own,
A passage back, or two, to make
To times when he was young.

His quaint opinions to inspect,
His knowledge to unfold
On what concerns our mutual mind,
The literature of old;

What interested scholars most,
What competitions ran
When Plato was a certainty,
And Sophocles a man;
When Sappho was a living girl,
And Beatrice wore
The gown that Dante deified.

Facts, centuries before,
He traverses familiar,
As one should come to town
And tell you all your dreams were true:
He lived where dreams were sown.

His presence is enchantment,
You beg him not to go;
Old volumes shake their vellum heads
And tantalize, just so.

*****
First print Life, poem X, 10
Johnson poem 371 | Franklin poem 569
*****

Cenną a kruchą jest mi przyjemnością
Sędziwy druk napotkać,
W stulecia jego odzianiu typowym;
Przywilej to, jak myślę,
Uchwycić dłoń tę szacowną,
A ogrzewając w swoich,
Passus odbyć w przeszłość, lub dwa
Do czasów, gdy był młody.

Osąd jego przedni zbadać,
Zmiarkować rozeznanie,
Co umysłów tyczy wzajem,
W starodawnym pisaniu;

Co najciekawsze scholarom:
O co były zawody,
Kiedy Platon był pewnikiem
A Sofokles osobą;
Żywą dziewczyną Safona,
A Beatrycze strojna
Suknią przez Dantego czczoną.

Sprzed roków setek, fakty
On z umiejętnością kreśli,
Aż kto winien w miasto przyjść
I rzec, sny twe istne wszystkie;
Żył, gdzie się siało sny.

Jak czar, jest jego obecność,
Błagasz, by został dalej;
Welin swymi głowy kręcąc,
Nadal nęci, zwyczajnie.