Much madness is divinest sense

Much madness is divinest sense
To a discerning eye;
Much sense the starkest madness.
‘T is the majority
In this, as all, prevails.
Assent, and you are sane;
Demur, — you’re straightway dangerous,
And handled with a chain.

 

*****

 

W szaleństwie wiele jest duchowego zamysłu
Oku spostrzegawczemu;
Zmysłu zaś wiele wariactwem bywa najczystszym.
To znaczy, większości zdanie
Przeważa w tym, jak we wszystkim.
Zgoda — i żeś poczytalny;
Sprzeciw — i zrazu zagrożeniem się stajesz,
A łańcuchem traktowanym.

First print Life poem XI, 11
Johnson poem 435 | Franklin poem 620

FREE E-BOOK: Emily Dickinson’s poetry with a thematic stanza, notes on the poet’s classicist reflections, her inspiration with Latin and Greek for abstract imagery, and other observations also to explain why the first print deserves recognition; language: American English. DOWNLOAD

TRANSLATOR’S NOTE

Emily Dickinson used Latin and Greek inspiration. Here, we may compare ἄλυσσον, alusson, madwort, Farsetia clypeata; ἄλυσσος, alussos, curing madness; ἁλυσιδωτός, alusidotos, wrought in chain. Feel welcome to the Commentary: The Greek and Latin inspiration.

 

NOTKA TŁUMACZKI

Emilia Dickinson używała łacińskiej i greckiej inspiracji. Tutaj, możemy porównać ἄλυσσον, alusson, po angielsku madwort, Farsetia clypeata; ἄλυσσος, alussos, leczenie szaleństwa; ἁλυσιδωτός, alusidotos, spętany łańcuchem. Zapraszam do Komentarza: Inspiracja greką i łaciną.

Poezja Emilii Dickinson ze zwrotką tematyczną, notkami o refleksjach klasycystycznych poetki, jej inspiracji greką i łaciną, oraz innymi obserwacjami, także wyjaśniającymi, dlaczego pierwodruk zasługuje na uznanie; cała polska zawartość dla pierwszej kolekcji z tej witryny. ZAKUP: $ 1.99

“The more simple any thing is, the less liable it is to be disordered”, Thomas Paine.
SEE TRAVEL IN GRAMMAR.

Advertisements

Feel welcome to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s