MUCH MADNESS IS DIVINEST SENSE

Much madness is divinest sense
To a discerning eye;
Much sense the starkest madness.
‘T is the majority
In this, as all, prevails.
Assent, and you are sane;
Demur, — you’re straightway dangerous,
And handled with a chain.

*****

FREE E-BOOK

All this website English language content for the First Series; 203 pages in electronic format, Creative Commons Attribution License 2.5.
DOWNLOAD
or view site print content over the Internet Archive,
EMILY DICKINSON, FIRST SERIES

E-BOOK

All this website Polish language content for the First Series: cała polska zawartość tej witryny dla pierwszej kolekcji; 228 stron formatu elektronicznego, licencja Creative Commons Attribution 2.5.
ZAKUP | PURCHASE: $ 1.99

*****

W szaleństwie wiele jest duchowego zamysłu
Oku spostrzegawczemu;
Zmysłu zaś wiele wariactwem bywa najczystszym.
To znaczy, większości zdanie
Przeważa w tym, jak we wszystkim.
Zgoda — i żeś poczytalny;
Sprzeciw — i zrazu zagrożeniem się stajesz,
A łańcuchem traktowanym.

First print Life poem XI, 11
Johnson poem 435 | Franklin poem 620

 

TRANSLATOR’S NOTE

Emily Dickinson used Latin and Greek inspiration. Here, we may compare ἄλυσσον, alusson, madwort, Farsetia clypeata; ἄλυσσος, alussos, curing madness; ἁλυσιδωτός, alusidotos, wrought in chain. Feel welcome to the Commentary: The Greek and Latin inspiration.

 

NOTKA TŁUMACZKI

Emilia Dickinson używała łacińskiej i greckiej inspiracji. Tutaj, możemy porównać ἄλυσσον, alusson, po angielsku madwort, Farsetia clypeata; ἄλυσσος, alussos, leczenie szaleństwa; ἁλυσιδωτός, alusidotos, spętany łańcuchem. Zapraszam do Komentarza: Inspiracja greką i łaciną.

 

One Hour Translation Agency

“The more simple any thing is, the less liable it is to be disordered”, Thomas Paine.
SEE TRAVEL IN GRAMMAR