MUCH MADNESS IS DIVINEST SENSE

Much madness is divinest sense
To a discerning eye;
Much sense the starkest madness.
‘T is the majority
In this, as all, prevails.
Assent, and you are sane;
Demur, — you’re straightway dangerous,
And handled with a chain.

*****

FREE E-BOOK

All this website English language content for the First Series; 203 pages in electronic format, Creative Commons Attribution License 2.5.
DOWNLOAD
or view site print content over the Internet Archive,
EMILY DICKINSON, FIRST SERIES

E-BOOK

All this website Polish language content for the First Series: cała polska zawartość tej witryny dla pierwszej kolekcji; 228 stron formatu elektronicznego, licencja Creative Commons Attribution 2.5.
ZAKUP | PURCHASE: $ 1.99

*****

W szaleństwie wiele jest duchowego zamysłu
Oku spostrzegawczemu;
Zmysłu zaś wiele wariactwem bywa najczystszym.
To znaczy, większości zdanie
Przeważa w tym, jak we wszystkim.
Zgoda — i żeś poczytalny;
Sprzeciw — i zrazu zagrożeniem się stajesz,
A łańcuchem traktowanym.

First print Life poem XI, 11
Johnson poem 435 | Franklin poem 620

 

TRANSLATOR’S NOTE

Emily Dickinson used Latin and Greek inspiration. Here, we may compare ἄλυσσον, alusson, madwort, Farsetia clypeata; ἄλυσσος, alussos, curing madness; ἁλυσιδωτός, alusidotos, wrought in chain. Feel welcome to the Commentary: The Greek and Latin inspiration.

 

NOTKA TŁUMACZKI

Emilia Dickinson używała łacińskiej i greckiej inspiracji. Tutaj, możemy porównać ἄλυσσον, alusson, po angielsku madwort, Farsetia clypeata; ἄλυσσος, alussos, leczenie szaleństwa; ἁλυσιδωτός, alusidotos, spętany łańcuchem. Zapraszam do Komentarza: Inspiracja greką i łaciną.

 

One Hour Translation Agency

“The more simple any thing is, the less liable it is to be disordered”, Thomas Paine.
SEE TRAVEL IN GRAMMAR

Feel welcome to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.