Much madness is divinest sense

Much madness is divinest sense
To a discerning eye;
Much sense the starkest madness.
‘T is the majority
In this, as all, prevails.
Assent, and you are sane;
Demur, — you’re straightway dangerous,
And handled with a chain.

 

*****

 

W szaleństwie wiele jest duchowego zamysłu
Oku spostrzegawczemu;
Zmysłu zaś wiele wariactwem czystym.
Większość, to jest
O tym przesądza, jak wszystkim.
Zgoda, i żeś poczytalny;
Sprzeciw, — i zrazu groźbą żeś,
Łańcuchem traktowany.

 

TRANSLATOR’S NOTE

Emily Dickinson used Latin and Greek inspiration. Here, we may compare ἄλυσσον, alusson, madwort, Farsetia clypeata; ἄλυσσος, alussos, curing madness; ἁλυσιδωτός, alusidotos, wrought in chain. Feel welcome to read:

 

Advertisements

Feel welcome to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s