The book of martyrs: Księga męczenników

Read, sweet, how others strove,
Till we are stouter;
What they renounced,
Till we are less afraid;
How many times they bore
The faithful witness,
Till we are helped,
As if a kingdom cared!

 

Read then of faith
That shone above the fagot;
Clear strains of hymn
The river could not drown;
Brave names of men
And celestial women,
Passed out of record
Into renown!

 

*****

 

Czytaj, kochanie, jak inni walczyli,
Nim my teraz silniejsi;
Czego się zrzekli,
Nim my mniej zlęknieni;
Jak razy wiele przynieśli
Szczere świadectwo,
Nim my wspomożeni,
Jakby dało królestwo!

 

Czytaj o wierze
Co nad liktora zalśniła;
Hymnu linie rozczytaj
Co rzeka by nie zgłębiła;
Imiona mężczyzn dzielnych
I kobiet przednich,
Z zapisów przekazane
Do rozpoznania!

Advertisements

Feel welcome to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s