THE HEART ASKS PLEASURE FIRST

The heart asks pleasure first,
And then, excuse from pain;
And then, those little anodynes
That deaden suffering;

 

And then, to go to sleep;
And then, if it should be
The will of its Inquisitor,
The liberty to die.

*****

FREE E-BOOK

All this website English language content for the First Series; 203 pages in electronic format, Creative Commons Attribution License 2.5.
DOWNLOAD
or view site print content over the Internet Archive,
EMILY DICKINSON, FIRST SERIES

E-BOOK

All this website Polish language content for the First Series: cała polska zawartość tej witryny dla pierwszej kolekcji; 228 stron formatu elektronicznego, licencja Creative Commons Attribution 2.5.
ZAKUP | PURCHASE: $ 1.99

*****

Przyjemności pragnie wpierw serce,
Potem, od bolenia wymówki;
A potem, małych tych uśmierzeń
Co na udręczenie znieczulą;

 

A potem, pogrążyć się we śnie;
A potem, jeżeli to ma być
Sercu inkwizytora wola,
Możności wyboru, by umrzeć.

First print Life poem IX, 9
Johnson poem 536 | Franklin poem 588

 

One Hour Translation Agency

“The more simple any thing is, the less liable it is to be disordered”, Thomas Paine.
SEE TRAVEL IN GRAMMAR