The heart asks pleasure first

The heart asks pleasure first,
And then, excuse from pain;
And then, those little anodynes
That deaden suffering;

 

And then, to go to sleep;
And then, if it should be
The will of its Inquisitor,
The liberty to die.

 

*****

 

Przyjemności pragnie wpierw serce,
Potem, od bolenia wymówki;
A potem, małych tych uśmierzeń
Co na udręczenie  znieczulą;

 

A potem, pogrążyć się we śnie;
A potem, jeżeli to ma być
Sercu inkwizytora wola,
Możności wyboru, by umrzeć.

First print Life poem IX, 9
Johnson poem 536 | Franklin poem 588

FREE E-BOOK: Emily Dickinson’s poetry with a thematic stanza, notes on the poet’s classicist reflections, her inspiration with Latin and Greek for abstract imagery, and other observations also to explain why the first print deserves recognition; language: American English. DOWNLOAD

Poezja Emilii Dickinson ze zwrotką tematyczną, notkami o refleksjach klasycystycznych poetki, jej inspiracji greką i łaciną, oraz innymi obserwacjami, także wyjaśniającymi, dlaczego pierwodruk zasługuje na uznanie; cała polska zawartość dla pierwszej kolekcji z tej witryny. ZAKUP: $ 1.99

“The more simple any thing is, the less liable it is to be disordered”, Thomas Paine.
SEE TRAVEL IN GRAMMAR.

Advertisements

Feel welcome to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s