The mystery of pain: Bolenia tajemnica

Samo jest dla się przyszłością,
A jego wymiary, bez okoliczności
To przeszłość jego, oświecona jedynie
Dla pór bolenia nowych.

 

Pain has an element of blank;
It cannot recollect
When it began, or if there were
A day when it was not.

 

It has no future but itself,
Its infinite realms contain
Its past, enlightened to perceive
New periods of pain.

 

*****

 

Bolenie ma jaką pustkę;
Wskazać o sobie nie umie
Kiedy się zaczęło, czy może
Nie było go choć dzień.

 

TRANSLATOR’S NOTE

Please compare the Latin infinitivus, infinite. If we look to language paradigms, we notice that verbs like to ache, in Polish boleć, Latin doleo, or Greek ponao, do not have the Passive. We do not say *we are ached, or *jesteśmy boleni. Feel welcome to read about Emily Dickinson’s love of language:

 

Advertisements

Feel welcome to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s