The secret: Sekret

Some things that fly there be, —
Birds, hours, the bumble-bee:
Of these no elegy.

 

Some things that stay there be, —
Grief, hills, eternity:
Nor this behooveth me.

 

There are, that resting, rise.
Can I expound the skies?
How still the riddle lies!

 

*****

 

Są takie, co umykają wiele —
Godziny, ptaki, trzmiele:
Elegie im niepotrzebne.

 

Są takie, co pozostają tu —
Jak wieczność, wzgórza, smutki:
I te niewiele mają skutku.

 

Te, co podpierając się, wschodzą:
Jak zdać o nieboskłonach?
To szaradę dalej stanowi!

First print Life poem XIV, 14
Johnson poem 89 | Franklin poem 68

Advertisements

Feel welcome to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s