The secret: Sekret

Some things that fly there be, —
Birds, hours, the bumble-bee:
Of these no elegy.

 

Some things that stay there be, —
Grief, hills, eternity:
Nor this behooveth me.

 

There are, that resting, rise.
Can I expound the skies?
How still the riddle lies!

 

*****

 

Są te, co umykają wiele —
Godziny, ptaki, trzmiele:
Elegie im nie są potrzebne.

 

Są takie, co pozostają tu —
Jak wieczność, wzgórza, smutki:
I te niewiele mają skutku.

 

Te, co podpierając się, wschodzą:
Jak zdać o nieboskłonach?
To szaradę dalej stanowi!

First print Life poem XIV, 14
Johnson poem 89 | Franklin poem 68

FREE E-BOOK: Emily Dickinson’s poetry with a thematic stanza, notes on the poet’s classicist reflections, her inspiration with Latin and Greek for abstract imagery, and other observations also to explain why the first print deserves recognition; language: American English. DOWNLOAD

Poezja Emilii Dickinson ze zwrotką tematyczną, notkami o refleksjach klasycystycznych poetki, jej inspiracji greką i łaciną, oraz innymi obserwacjami, także wyjaśniającymi, dlaczego pierwodruk zasługuje na uznanie; cała polska zawartość dla pierwszej kolekcji z tej witryny. ZAKUP: $ 1.99

“The more simple any thing is, the less liable it is to be disordered”, Thomas Paine.
SEE TRAVEL IN GRAMMAR.

Advertisements

Feel welcome to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s