To fight aloud is very brave

To fight aloud is very brave,
But gallanter, I know,
Who charge within the bosom,
The cavalry of woe.

 

Who win, and nations do not see,
Who fall, and none observe,
Whose dying eyes no country
Regards with patriot love.

 

We trust, in plumed procession,
For such the angels go,
Rank after rank, with even feet
And uniforms of snow.

 

*****

 

Odważnie jest walczyć głośno,
Lecz wiem, jeszcze przystojniej,
Dozwalać na szarżę w sobie
Kawalerii żałości.

 

Wygrać — bez wzroku narodów,
Przegrać — gdy nikomu dbać,
Umierać, kiedy kraj żaden
Z patrioty mirem zważa.

 

Tak ufamy — marsz pierzasty,
Bo tak anieli chodzą,
Szereg w szereg, równym krokiem
A w mundurkach śniegowych.

First print Life poem XVI, 16
Johnson poem 126 | Franklin poem 138

FREE E-BOOK: Emily Dickinson’s poetry with a thematic stanza, notes on the poet’s classicist reflections, her inspiration with Latin and Greek for abstract imagery, and other observations also to explain why the first print deserves recognition; language: American English. DOWNLOAD

Poezja Emilii Dickinson ze zwrotką tematyczną, notkami o refleksjach klasycystycznych poetki, jej inspiracji greką i łaciną, oraz innymi obserwacjami, także wyjaśniającymi, dlaczego pierwodruk zasługuje na uznanie; cała polska zawartość dla pierwszej kolekcji z tej witryny. ZAKUP: $ 1.99

“The more simple any thing is, the less liable it is to be disordered”, Thomas Paine.
SEE TRAVEL IN GRAMMAR.

Advertisements

Feel welcome to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s