Belshazzar had a letter

Belshazzar had a letter, —
He never had but one;
Belshazzar’s correspondent
Concluded and begun
In that immortal copy
The conscience of us all
Can read without its glasses
On revelation’s wall.

 

*****

 

Baltazar miał pismo, —
Jednoć miał wszelako;
Baltazara korespondent
Wywnioskował i zaczął
W nieśmiertelnym swym egzemplarzu
To, co naszego ogółu moralność
Czytać może bez okularów
Na objawienia ścianie.

Advertisements

Feel welcome to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s