I had no time to hate

I had no time to hate, because
The grave would hinder me,
And life was not so ample I
Could finish enmity.

 

Nor had I time to love; but since
Some industry must be,
The little toil of love, I thought,
Was large enough for me.

 

*****

 

Nie miałam czasu dla nienawiści —
Grób byłby ograniczał mnie,
A życie nie dość sowite,
By wrogości położyć kres.

 

Ani czasu nie miałam na miłość;
Ale że czyn wskazanym jest,
Mała ta praca miłości, myślę,
Dość dużą dla mnie jedynej.

First print Life poem XXII, 22
Johnson poem 478 | Franklin poem 763

FREE E-BOOK: Emily Dickinson’s poetry with a thematic stanza, notes on the poet’s classicist reflections, her inspiration with Latin and Greek for abstract imagery, and other observations also to explain why the first print deserves recognition; language: American English. DOWNLOAD

Poezja Emilii Dickinson ze zwrotką tematyczną, notkami o refleksjach klasycystycznych poetki, jej inspiracji greką i łaciną, oraz innymi obserwacjami, także wyjaśniającymi, dlaczego pierwodruk zasługuje na uznanie; cała polska zawartość dla pierwszej kolekcji z tej witryny. ZAKUP: $ 1.99

“The more simple any thing is, the less liable it is to be disordered”, Thomas Paine.
SEE TRAVEL IN GRAMMAR.

Advertisements

Feel welcome to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s