I taste a liquor never brewed

I taste a liquor never brewed,
From tankards scooped in pearl;
Not all the vats upon the Rhine
Yield such an alcohol!

 

Inebriate of air am I,
And debauchee of dew,
Reeling, through endless summer days,
From inns of molten blue.

 

When landlords turn the drunken bee
Out of the foxglove’s door,
When butterflies renounce their drams,
I shall but drink the more!

 

Till seraphs swing their snowy hats,
And saints to windows run,
To see the little tippler
Leaning against the sun!

 

*****

 

Nigdy warzony, napój popijam
Z pucharków perłą sadzonych;
Nie każda jedna reńska baryłka
Trunek takowy przynosi!

 

Oszołomiona jestem powietrzem,
A rozpustą moją rosa
Zataczam się, w dni letnie bezkresne
W gładzi błękitu gospodach.

 

Gdy pijaną pszczołę, oberżyści
Od wrót naparstnicy gonią,
Motyle zaprzestają kielichów,
Ja nadal się będę poić!

 

Aż serafy śniegu czapy skiną,
Święci podbiegną do okien,
Zobaczyć jedną małą opitą,
Wspierającą się o słońce!

First print Life poem XX, 20
Johnson poem 214 | Franklin poem 207

FREE E-BOOK: all this website English language content for the First Series; Emily Dickinson’s poetry with a thematic stanza, notes on the poet’s classicist reflections, her inspiration with Latin and Greek for abstract imagery, and other observations also to explain why the first print deserves recognition; 203 pages in electronic format, Creative Commons Attribution License 2.5.
DOWNLOAD
or view site print content over the Internet Archive,
EMILY DICKINSON, FIRST SERIES

E-BOOK, all this website Polish language content for the First Series: cała polska zawartość tej witryny dla pierwszej kolekcji; poezja Emilii Dickinson ze zwrotką tematyczną, notkami o refleksjach klasycystycznych poetki, jej inspiracji greką i łaciną, oraz innymi obserwacjami, także wyjaśniającymi, dlaczego pierwodruk zasługuje na uznanie; 228 stron formatu elektronicznego,
licencja Creative Commons Attribution 2.5.
ZAKUP | PURCHASE: $ 1.99

Click here to see all books

document translation

 

USA SENSE IN POLISH

QUALITY TRANSLATION BOOK SERIES

 

THOMAS PAINE, COMMON SENSE
PUBLIC DOMAIN TRANSLATION WEBSITE

Czerpię moje pojęcie formy rządu z zasady natury, której sztuka żadna obalić nie może, mianowicie, iż czym coś jest prostsze, tym mniej podatne na zaburzenie.

Internet Archive print content,
THOMAS PAINE, COMMON SENSE IN POLISH

FREE EBOOK

“The more simple any thing
is, the less liable it is to be disordered”,
Thomas Paine.
SEE TRAVEL IN GRAMMAR.

 

Advertisements

Feel welcome to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s